Μετάβαση στο περιεχόμενο

Απογραφή πληθυσμού και στη Γορτυνία!

Μαΐου 13, 2011

Από τις 10 μέχρι τις 25/5/2011 γίνεται η Απογραφή πληθυσμού και κτιρίων. Πρέπει όλοι να διευκολύνουμε το έργο των απογραφέων. Για οποιοδήποτε πρόβλημα, παραθέτουμε τον πιο κάτω σύνδεσμο:

Για οποιαδήποτε πρόβλημα κάντε κλικ εδώ!

Advertisements

Συνέντευξη του Δημάρχου Γορτυνίας Γιάννη Γιαννόπουλου στη εφημερίδα «ΓΟΡΤΥΝΙΑ»

Μαΐου 3, 2011

Η εφημερίδα «Γορτυνία», στο φύλλο του Μαϊου 2011, φιλοξενεί την πρώτη εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη του Δήμαρχου Γορτυνίας, Γιάννη Γιαννόπουλου.

Ως πρώτος Δήμαρχος του νέου Καλλικρατικού Δήμου της Γορτυνίας, ποιές είναι οι βασικές σας προτεραιότητες;

Ο νέος «Καλλικρατικός» Δήμος Γορτυνίας δεν είναι μόνο η συνένωση των οκτώ παλαιών «Καποδιστριακών» Δήμων της επαρχίας Γορτυνίας (όλων εκτός του Δήμου Γόρτυνος), αλλά έχει και περισσότερες αρμοδιότητες και περισσότερες ευθύνες. Ελέγχεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο και τον Ελεγκτή Νομιμότητας, όσον αφορά τις αποφάσεις του, και από το Υπουργείο Εσωτερικών, όσον αφορά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του, ιδιαίτερα όσον αφορά τα έσοδα. Για να υπάρχει διαφάνεια, πρέπει όλες οι αποφάσεις να δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα «Διαύγεια» και πρέπει να γίνεται διαβούλευση για όλες τις σημαντικές δραστηριότητες του Δήμου. Η βασική μας προτεραιότητα είναι να οργανωθεί σωστά ο Δήμος, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις νέες απαιτήσεις και προϋποθέσεις του νόμου 3852/10, γνωστού και ως «Καλλικράτη», να αξιοποιήσει τους συμμετοχικούς θεσμούς, χωρίς όμως τη δημιουργία γραφειοκρατίας και χωρίς να αναπαράγουμε δυσλειτουργίες του παρελθόντος.
Επιπλέον οφείλουμε να αξιοποιήσουμε όσα θετικά μας έχουν κληροδοτήσει οι πρώην Δήμοι, όπως τα έργα που δεν έχουν ολοκληρωθεί, αλλά και να κλείσουμε τις εκκρεμμότητες, όπως οφειλές και δικαστικές υποθέσεις, που επίσης μας έχουν κληροδοτηθεί στο ακέραιο. Δέν ξεκινάμε από το μηδέν, γιατί η διοίκηση έχει συνέχεια. Αρα η δεύτερη βασική προτεραιότητα είναι, κατά τη μεταβατική φάση, αφενός μεν να καταγράψουμε όλα τα συνεχιζόμενα έργα, για να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από εγκεκριμένα έργα και μελέτες, αφετέρου δε να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα του Δήμου απέναντι σε απαιτήσεις τρίτων, που συχνά αφορούν υποθέσεις πέραν της προηγούμενης τετραετίας.
Τέλος, το κράτος έχει μεταφέρει στους νέους Δήμους την ευθύνη για την επίλυση χρόνιων θεμάτων της δημόσιας διοίκησης, όπως η καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου, ενώ υπάρχει περικοπή των χρηματοδοτήσεων, γεγονός που δεν έχει προηγούμενο, όταν επιχειρείται μια τέτοιου μεγέθους μεταρρύθμιση. Αρα, μια τρίτη προτεραιότητα είναι να οργανώσουμε τον Δήμο Γορτυνίας με τέτοιο τρόπο, για παράδειγμα να έχει πιστοποιημένη διαχειριστική επάρκεια, και με τέτοιο «προσανατολισμό», να μην βασίζεται μόνο στις κρατικές χρηματοδοτήσεις, ώστε να μπορεί να στραφεί και να αξιοιοποιήσει άλλους πόρους, όπως τα ευρωπαϊκά προγράμματα, που στην σημερινή συγκυρία αποτελούν την πιο σίγουρη πηγή χρηματοδότησης για την ανάπτυξη.
Και βέβαια, μόνιμη και σταθερή προτεραιότητα για τον Δήμο είναι η εξυπηρέτηση του δημότη, να λύνει τα λεγόμενα «προβλήματα της καθημερινότητας» και να εξασφαλίζει ότι η τοπική ανάπτυξη θα έχει ένα σταθερό «κοινωνικό μέρισμα» για τον δημότη του Δήμου Γορτυνίας.

Ποιό θεωρείτε το μεγαλύτερο πρόβλημα της Γορτυνίας και πως σκοπεύετε να το αντιμετωπίσετε;

Το μεγαλύτερο πρόβλημα του Δήμου Γορτυνίας είναι αναμφίβολα η έκτασή του, σε συνδυασμό με τη μορφολογία του εδάφους και το ανεπαρκές οδικό δίκτυο, ενώ οι βασικοί οδικοί άξονες που μπορούν να εξασφαλίσουν τη σύνδεση με την υπόλοιπη Πελοπόννησο (Βυτίνα – Αρχαία Ολυμπία, σύνδεση με Τριπόταμα και 111), είναι ακόμα αίτημα δεκαετιών (σε πρόσφατη επίσκεψή μας στο Υπουργείο Υποδομών διαπιστώσαμε ότι τουλάχιστον ο κεντρικός άξονας θα προκηρυχθεί μέσα στο 2011). Πέρα από τον προβληματισμό που είχαμε εκφράσει και προεκλογικά για τις μεθοδεύσεις που οδήγησαν στην χωροθέτηση του νέου Δήμου, υπάρχει και η ιδιαιτερότητα ότι συνενώθηκαν πολλοί πρώην Δήμοι, χωρίς να υπάρχει κάποιος κεντρικός, ήδη οργανωμένος (όπως η Τρίπολη ή η Μεγαλόπολη), γύρω από τον οποίο να «στηθεί» ο νέος. Μόνο οι Δήμοι Τροπαίων και Βυτίνας είχαν Ταμιακή Υπηρεσία, ο Δήμος Κλείτορος ήταν ο μόνος που είχε οικονομολόγο, ενώ στα Λαγκάδια λειτουργούσε Πολεοδομία με μία διοικητική υπάλληλο, χωρίς κανένα μηχανικό. Αρα ξεκινάμε να οργανώσουμε έναν δυσλειτουργικό, λόγω μεγάλης συνένωσης, Δήμο, χωρίς ουσιαστικά καμία υποδομή.
Υπάρχουν βέβαια και θετικά στην μεγάλη συνένωση, όπως η συγκέντρωση εφτά μηχανικών, που μας επιτρέπει ήδη να λειτουργούμε εδώ και μερικές μέρες, άτυπα -μέχρι την έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών- «Τεχνική Υπηρεσία» και «Πολεοδομία» του Δήμου Γορτυνίας. Για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των μεγάλων αποστάσεων μέσα στο Δήμο, υιοθετήσαμε ένα αποκεντρωμένο μοντέλο λειτουργίας, όπου οι έδρες των πρώην Δήμων αποτελούν «Αποκεντρωμένα Γραφεία Διοικητικής Υποστήριξης» για την εξυπηρέτηση των δημοτών, ενώ μπορούν να είναι και Σημεία Είσπραξης για την πληρωμή λογαριασμών, χωρίς να χρειάζεται οι δημότες να μετακινούνται εκτός της Δημοτικής τους Ενότητας. Στα Δημοτικά Καταστήματα θα τοποθετηθούν και οι εσωτερικές υπηρεσίες του Δήμου, ώστε να υπάρχει παρουσία σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να αποδώσει ένα τέτοιο αποκεντρωμένο μοντέλο είναι η χρήση των νέων τεχνολογιών, όπως η ηλεκτρονική εσωτερική αλληλογραφία και η δικτύωση μεταξύ των δημοτικών γραφείων, που υλοποιείται μέσω του «Σύζευξις». Από την πρώτη μέρα υπάρχει ενιαίο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και πιστεύω ότι η οργανωτική δομή του Δήμου Γορτυνίας θα έχει σχηματοποιηθεί μέχρι το καλοκαίρι, που θα υπάρχει και ο Οργανισμός του Δήμου. Ηδη όμως ο Δήμος λειτουργεί με βάση αυτό το μοντέλο και οι πρώτες εκατό ημέρες ολοκληρώθηκαν πριν λίγες μέρες με την ψήφιση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού του Δήμου Γορτυνίας για το 2011.

Πιστεύετε ότι μπορεί να επιτευχθεί ανάκαμψη στη συνεχώς συρρικνούμενη Γορτυνία και αν ναι πως:

Η Γορτυνία μπορεί να μπει σε τροχιά ανάπτυξης με αξιοποίηση των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων για την δημιουργία νέων οικονομικών δραστηριοτήτων, που θα αλληλοτροφοδοτούνται και δέν θα καταστρέφουν την υπάρχουσα παραγωγική δραστηριότητα. Με βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης μπορούμε να αναδείξουμε την «αναπτυξιακή ταυτότητα» της Γορτυνίας ως ενιαίο αγροτουριστικό χώρο.
Η Γορτυνία διαθέτει πολλούς «πόλους» ανάπτυξης, γύρω από τους οποίους μπορούν να δημιουργηθούν αυτές οι νέες οικονομικές δραστηριότητες, όπως το Μαίναλο, ο Λάδωνας και η λίμνη του Λάδωνα, ο Ερύμανθος, ο Αλφειός, τα φαράγγια του Λούσιου, της Γκούρας, του Τουθώα, το δάσος της Κάπελης, τα ιαματικά λουτρά της Ηραίας, και άλλα. Διαθέτει μοναδικούς παραδοσιακούς οικισμούς, ορεινούς όγκους με μονοπάτια, αρχαιολογικούς χώρους, πολλά μοναστήρια, κάστρα και πλούσια χλωρίδα και πανίδα. Διατηρεί σημαντική πρωτογενή αγροτική παραγωγή, που μπορεί να τροφοδοτεί με προϊόντα με ονομασία προέλευσης, αλλά και να υποστηρίζεται από τις νέες δραστηριότητες με τα τοπικά σύμφωνα ποιότητας.
Μπορούμε να μετατρέψουμε το μειονέκτημα της έλλειψης ανάπτυξης, που είχε ως αποτέλεσμα τη διατήρηση του πανέμορφου φυσικού περιβάλλοντος, σε πλεονέκτημα, προβάλλοντας την «άγνωστη» Γορτυνία σε μικρή απόσταση από τα αστικά κέντρα. Να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον ελκυστικό για ιδιωτικές επενδύσεις, που θα σέβονται και δέν θα καταληστεύουν το φυσικό περιβάλλον. Με τέτοιο τρόπο, ώστε τα οφέλη να παραμένουν στην περιοχή και να αναβαθμίζουν το επίπεδο και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Ο δήμος θα εξασφαλίζει τη διαφάνεια και θα αξιοποιεί τα έσοδα για τον βασικό κοινωνικό του ρόλο, με υπηρεσίες που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πως σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη (καθαριότητα, συγκοινωνιακό, ύδρευση), που ήδη άρχισαν να διαφαίνονται σε αρκετά χωριά μας; Πώς θα αντιμετωπίσετε το πρόβλημα των σκουπιδιών που προέκυψε πρόσφατα και λύθηκε προσωρινά;

Τα προβλήματα αυτά δεν είναι καινούργια, αλλά είναι λογικό η μεταρρύθμιση στην αυτοδιοίκηση να δημιουργεί νέες προσδοκίες για την επίλυσή τους. Ειδικά για την ύδρευση, στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για έργα που δεν είχαν μελετηθεί σωστά ή από κακοτεχνίες. Η μόνιμη λύση είναι η οργάνωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γορτυνίας, έτσι ώστε να γίνονται σωστές μελέτες και κατασκευές, όπως και υπεύθυνη επίβλεψη, αλλά και συντήρηση αντλιοστασίων κλπ.
Ειδικά για την ύδρευση έχουμε ήδη υποβάλει αίτηση για προμήθεια συστήματος τηλεμετρίας, 100% επιχορηγούμενο, ύψους 5 εκ/ρίων ευρώ περίπου, για τον έλεγχο του δικτύου, αλλά και τον ποιοτικό έλεγχο του νερού. Για την αποχέτευση, υπάρχουν ήδη 4 μελέτες βιολογικών καθαρισμών, από τους οποίους έχουμε υποβάλλει ήδη τον έναν, για τα Λουτρά Ηραίας, ύψους 700 χιλ. ευρώ. Όλα τα έργα υποδομών πρέπει πλέον να γίνονται από σωστά οργανωμένες υπηρεσίες του Δήμου, με διαχειριστική επάρκεια και πιστοποίηση, ώστε να τα επιβλέπει ο ίδιος ο Δήμος.
Στον τομέα της καθαριότητας, δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα σύμβασης με εργολάβο, αλλά πρέπει να έχουμε δικιά μας υπηρεσία καθαριότητας, με επαρκή αριθμό απορριμματοφόρων (σήμερα έχουμε μόνο 3) και επαρκές προσωπικό. Ο Δήμος πρέπει να εξασφαλίζει αυτές τις υπηρεσίες για όλους τους δημότες, ισότιμα, γι αυτό και αποφασίσαμε να υπάρχει ενιαία πολιτική για τα τέλη και γενικά τους ανταποδοτικούς πόρους του Δήμου.
Ειδικά για την διαχείριση των απορριμάτων πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι ένα θέμα που δεν μπορούν να το λύσουν οι Δήμοι μόνοι τους, γι αυτό και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση έχει ανατεθεί στην Περιφέρεια. Στο σχεδιασμό αυτό επιτρέπονται πλέον να λειτουργούν -κατά παρέκκλιση- μόνο δύο ΧΑΔΑ στον Δήμο και έχουν οριστεί στα Τρόπαια και στη Βυτίνα. Είναι φυσικό οι δύο αυτοί χώροι να είναι πιο επιβαρυμένοι και είναι δικαιολογημένες οι ανησυχίες και οι αντιδράσεις των κατοίκων. Όμως αυτοί οι χώροι θα λειτουργούν για μερικούς μήνες ακόμα, αφού από την 1 Ιουλίου υπάρχει δέσμευση της Περιφέρειας για οριστική λύση και ο Δήμος θα εφαρμόσει πρόγραμμα ανακύκλωσης για τη μείωση του τελικού όγκου και την δημιουργία επιπλέον εσόδων. Χρειαζόμαστε λοιπόν τη συνεργασία των δημοτών και έχουμε όλοι μερίδιο της ευθύνης για τη διαχείριση των δικών μας σκουπιδιών. Είναι ένα θέμα που προσφέρεται για εύκολη αντιπολίτευση, αλλά δέν μπορούμε να τα φορτώνουμε μόνιμα σε κάποιους άλλους.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της Παιδείας και τις αναγγελθείσες συγχωνεύσεις-καταργήσεις σχολείων, έντονες ήταν οι αντιδράσεις και οι κινητοποιήσεις ιδιαίτερα για την κατάργηση του ιστορικού Γυμνασίου στη Δημητσάνα. Ποια είναι η άποψή σας για το θέμα; Θεωρείτε ότι ενεργήσατε άμεσα και αποτελεσματικά;

Οι συγχωνεύσεις – καταργήσεις σχολείων είχαν αποφασισθεί εδώ και μερικά χρόνια, αλλά κάθε χρόνο δινόταν αναστολή σε αυτή την απόφαση. Το Υπουργείο Παιδείας επέλεξε φέτος να προχωρήσει στις συγχωνεύσεις για λόγους που σχετίζονται με την γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας, παρόλο που επικαλέστηκε παιδαγωγικούς λόγους. Στην απόφαση αυτή δεν έλαβε υπόψη τους προβληματισμούς, τις απόψεις και τις αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν από τον Δήμο μας, όπως και από άλλους Δήμους με παρόμοια ορεινή μορφολογία, τη στιγμή μάλιστα που από τη νέα χρονιά αρμοδιότητες όπως η μεταφορά των μαθητών ανατίθενται στους Δήμους.
Ζητήσαμε από το Υπουργείο να μας υποδείξει ένα ρεαλιστικό μοντέλο οργάνωσης και αναβάθμισης της εκπαίδευσης σε έναν ορεινό και κατακερματισμένο Δήμο με τις μορφολογικές και πληθυσμιακές ιδιαιτερότητες της Γορτυνίας, αλλά και το χρόνο να συζητήσουμε αυτό το μοντέλο με τους ίδιους τους δημότες. Τις απόψεις μας αυτές τις διατυπώσαμε και προς τον Περιφερειακό Διευθυντή του Υπουργείου και τους Διεθυντές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και προς την ίδια την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Ωστόσο το Υπουργείο αγνόησε τη θέση του Δήμου και ανακοίνωσε τις συγχωνεύσεις, βασιζόμενο ίσως στις εισηγήσεις των υπηρεσιακών παραγόντων, αλλά σίγουρα σε σενάρια που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και σε (σκόπιμα;) λανθασμένα στοιχεία, που πρόσφατα βγήκαν στη δημοσιότητα από κατευθυνόμενα άρθρα επώνυμων κονδυλοφόρων.
Το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να πάρει πίσω την λανθασμένη και μονομερή απόφασή του που θα οδηγήσει καταρχήν στην χωρίς λόγο ταλαιπωρία των μαθητών. Αλλά και το κόστος μεταφοράς των μαθητών σε ένα σχολείο, που πλέον θα βαρύνει τον Δήμο, είναι τουλάχιστον τριπλάσιο, ενώ δεν πρόκειται να μειωθούν οι θέσεις των καθηγητών. Το Υπουργείο δεν εφάρμοσε ούτε τα κριτήρια που το ίδιο έθεσε, προκειμένου να γίνουν συγχωνεύσεις και θεωρεί ότι οι γονείς θα προτιμήσουν να παραμείνουν π.χ. στην Ηραία και τα παιδιά τους να μεταφέρονται για 40 εως 55 χλμ. κάθε πρωί και άλλα τόσα κάθε μεσημέρι, από το να μετακομίσουν οικογενειακά στο πλησιέστερο αστικό κέντρο, δηλαδή στην Τρίπολη.
Ο Δήμος έχει ζητήσει και περιμένει συνάντηση με το Υπουργείο Παιδείας με βάση και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, που δέν αποδέχονται τις συγχωνεύσεις που ανακοινώθηκαν. Το Υπουργείο καλείται να απαντήσει άν τελικά λαμβάνει υπόψην του τις ιδιαιτερότητες των ορεινών και δύσβατων περιοχών, άν ενδιαφέρεται για την παραμονή στην επαρχία των οικογενειών -που οι γονείς ηλικιακά ανήκουν στην παραγωγικά ενεργή κατηγορία των 35 έως 55 ετών- και άν το μόνο κριτήριο είναι το κόστος -που κι αυτό μετακυλίεται στον Δήμο-, υπολογίζοντας λανθασμένα ότι θα υπάρξει εξοικονόμηση άν τα μόλις 5 γυμνάσια-λύκεια της Γορτυνίας γίνουν 3!

Παρατηρούμε μια πρόθεση της Κυβερνήσεως να προχωρήσει σε συγχωνεύσεις και σε άλλους τομείς, όπως Υγεία και Δημόσιες Υπηρεσίες; Πιστεύετε εν τέλει ότι ο Καλλικράτης θα βοηθήσει την επαρχία μας ή θα οδηγήσει στην πλήρη ερήμωσή της;

Είναι αλήθεια ότι οι περίοδοι κρίσης, όπως αυτή που διανύει η χώρα, προσφέρονται για να ληφθούν επίπονες αποφάσεις για ριζική αντιμετώπιση προβλημάτων που είναι χρόνια, αλλά η επίλυσή τους θίγει κατεστημένα ή έχει πολιτικό κόστος. Ομως πρέπει να υπάρχει κάποιος σχεδιασμός, αλλιώς θυμίζει την παροιμία «αφού βρήκαμε παπά άς θάψουμε πέντε-έξι». Το ζήτημα είναι οι ευρύτερες και μακροχρόνιες συνέπειες αυτών των συγχωνεύσεων, αφού οι υπηρεσίες αυτές εκτός από την εξυπηρέτηση των κατοίκων, προσφέρουν και θέσεις απασχόλησης, με συγκεκριμένα παραδείγματα.
Το υποκατάστημα του ΙΚΑ στα Τρόπαια, πέρα από το γεγονός ότι είναι ένας ελεγκτικός μηχανισμός που προσφέρει έσοδα και μάλιστα παρουσιάζει την επιθυμητή αύξηση τα τελευταία χρόνια, είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για τον Δήμο, που ενισχύει την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής. Επιπλέον συντηρεί κάποιες οικογένειες, που μένουν στην περιοχή, όπως επίσης παραμένουν οι υπάλληλοι άλλων υπηρεσιών, που θα αντιμετωπίσουν μείωση εσόδων, άν κλείσει το υποκατάστημα. Αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν παρθούν κάποιες αποφάσεις. Πριν οδηγηθούμε σε μεγαλύτερη συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας και αναζητήσουμε, εκ των υστέρων και αφού η ζημιά έχει γίνει, κίνητρα για απασχόληση στην επαρχία.
Οταν επιχειρείται μια τόσο ριζική μεταρρύθμιση στην δημόσια διοίκηση, όπως ο «Καλλικράτης», οι αποφάσεις για συγχωνεύσεις και καταργήσεις, όπως αυτές για τα σχολεία αλλά και όλες οι άλλες που φημολογούνται, μας φέρνουν σε μια «εμπόλεμη» κατάσταση με την κεντρική διοίκηση. Πριν κάν λειτουργήσουν οι νέοι Δήμοι, πριν φανούν τα θετικά ή όχι αποτελέσματα της νέας μεταρρύθμισης στην αυτοδιοίκηση, αντιμετωπίζουμε απανωτές αποφάσεις ή φήμες, που φαίνεται ότι προκαταλαμβάνουν ως δεδομένη την αποτυχία του «Καλλικράτη», έστω και στο ψυχολογικό επίπεδο. Την ώρα που στήνουμε νέες υποδομές, το κράτος αποδιαρθρώνει τις υπάρχουσες, χωρίς σχεδιασμό και με μόνο κριτήριο το κόστος, γεγονός που μας οδηγεί -αντικειμενικά- σε θέση αντιπαράθεσης. Για να αντιστρέψουμε μια χρόνια πορεία υποβάθμισης της επαρχίας πρέπει να «επενδύσουμε» -ακόμα και με κόστος- στην επαρχία, αλλιώς δέν πρόκειται να πετύχουμε ισόρροπη ανάπτυξη, δέν θα μειώσουμε το χάσμα μεταξύ κέντρου και περιφέρειας. Η αντίθεσή μας λοιπόν είναι πολιτική επιλογή και δέν έχει τοπικιστικά χαρακτηριστικά.
Υπάρχουν κάποια δείγματα, που δείχνουν ότι ίσως έχουμε ευνοϊκότερες εξελίξεις στο θέμα των υπηρεσιών. Φαίνεται, για παράδειγμα, ότι οι ΔΟΥ δέν θα κλείσουν, αλλά θα μετατραπούν σε γραφεία εξυπηρέτησης των φορολογουμένων. Επίσης, στο θέμα των Κέντρων Υγείας, το Υπουργείο καταλήγει στην ενίσχυσή τους και μάλιστα ο Δήμος θα αναλάβει τον κτιριακό εκσυγχρονισμό τους. Πιστεύω λοιπόν ότι, παρόλο που αναλάβαμε την δημοτική αρχή σε δύσκολη συγκυρία, πρέπει να αισιοδοξούμε και με υπομονή και επιμονή να υλοποιήσουμε αυτό για το οποίο μας επέλεξε ο λαός της Γορτυνίας. Από το Δήμαρχο μέχρι τον Τοπικό Σύμβουλο, πρέπει να αφήσουμε τον λαϊκισμό και τις πολιτικάντικες συμπεριφορές, να μήν αναπαράγουμε νοοτροπίες που στα λόγια καταδικάζουμε και να στρατευθούμε για την ανόρθωση της Γορτυνίας.

Σκοπεύετε να συνεχίσετε τις θεσμοθετημένες γιορτές από το νέο Δήμο Γορτυνίας π.χ. Διαγωνισμός τραγουδιού στα Λαγκάδια, Επέτειος Παμπελοποννησιακής Γερουσίας στη Στεμνίτσα, Γιορτή μελιού στη Βυτίνα, τουρνουά μπάσκετ και γιορτή νεολαίας στην Κοντοβάζαινα, έκθεση αγροτικών προϊόντων στην Ηραία, παραδοσιακό αλώνισμα στο Βαλτεσινίκο, αθλητικοπολιτιστικές εκδηλώσεις ¨Θελπούσια¨ κ.α.;

Οι εκδηλώσεις αυτές αποτελούν πλέον παράδοση για τη Γορτυνία και έχουμε αποφασίσει την στήριξη οπωσδήποτε μιας σε κάθε Δημοτική Ενότητα. Δεν είναι εύκολο, λόγω της οικονομικής στενότητας και λόγω του ελέγχου που ασκείται πλέον στις χρηματοδοτήσεις του Δήμου. Ας μήν ξεχνάμε ότι μέχρι τώρα, ο κάθε Δήμαρχος είχε μια κεντρική εκδήλωση στον πρώην Δήμο και είχε τον χρόνο να ασχοληθεί μόνο με αυτήν, κάτι που δεν ισχύει πια.
Πιστεύω ότι οι εκδηλώσεις αυτές μπορούν να είναι αρμοδιότητα του Νομικού Προσώπου του Δήμου (ΝΠΔΔ), που θα συστήσουμε με αντικείμενο τον Πολιτισμό, τον Αθλητισμό, τη Νεολαία, κλπ. Ο Οργανισμός αυτός θα έχει την ευθύνη της διοργάνωσης και της αναβάθμισης όλων των εκδηλώσεων του Δήμου, με τη δυνατότητα χρηματοδότησης από διάφορους πόρους.

Θα αναλάβετε πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση της παραλίμνιας περιοχής Λάδωνα, του Κτιρίου της Μάννας στο Μαίναλο, καθώς και την ίδρυση Αρχαιολογικού Μουσείου στη Δημητσάνα, που δυστυχώς έχει μείνει στα χαρτιά;

Για όλα αυτά τα θέματα υπάρχουν εξελίξεις, έχουν γίνει και εκπονούνται μελέτες, που θα αξιολογηθούν, ώστε να γίνει η αξιοποίηση αυτών των «πόλων ενδιαφέροντος» στην περιοχή της Γορτυνίας. Τα μεγαλύτερα εμπόδια σε ανάλογες περιπτώσεις είναι τα ιδιοκτησιακά, αλλά και αυτά λύνονται αρκεί να υπάρχει αποφασιστικότητα και επιμονή. Τα θέματα που αναφέρεστε, όπως και η αξιοποίηση των Λουτρών της Ηραίας, η ανάδειξη του Κάστρου της Ακοβας, η αξιοποίηση του Τριανταφυλλίδειου Ιδρύματος ως υποδομή για τη λειτουργία του Κέντρου Μεσογειακής Διατροφής στη Βυτίνα, και πολλές άλλες πρωτοβουλίες, θα είναι οι προτεραιότητες για το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης του Δήμου Γορτυνίας, το αμέσως επόμενο διάστημα. Πιστεύω ότι πρέπει να αφιερώσουμε μια άλλη συνέντευξη αποκλειστικά για το θέμα της αξιοποιησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Γορτυνίας.

Κλείνοντας αφού σας ευχηθούμε καλή συνέχεια στο δύσκολο έργο σας, ευελπιστούμε σε μια αγαστή συνεργασία, έχοντας ως κοινό στόχο το να κρατήσουμε ζωντανή την επαρχία μας. Και επειδή η εφημερίδα μας, που αγωνίζεται πάνω από 40 χρόνια για τον τόπο μας, πάει παντού, ποιο μήνυμα στέλνετε στους απανταχού της γης συμπατριώτες μας;

Είναι γεγονός ότι η Γορτυνία έχει προ πολλού επεκτείνει τα σύνορά της πολύ πιο πέρα από τα όρια του Καλλικρατικού Δήμου, ακόμα κι άν σ’ αυτά δέν περιλαμβάνεται το «Τολέδο της Γορτυνίας», η ιστορική Καρύταινα. Είναι επίσης γεγονός ότι η συνεισφορά της εφημερίδας σας και η δική σας προσωπικά στην ενημέρωση όλων των συπατριωτών μας, όπου γης, δέν έχει προηγούμενο και σας αξίζουν τα ειλικρινή μας συγχαρητήρια. Είσαστε «σύμμαχός» μας στη μάχη με τα προβλήματα της Γορτυνίας και των Γορτυνίων και είμαι βέβαιος ότι η συνεργασία μας θα έχει απτά αποτελέσματα.
Το ισχυρότερο από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Γορτυνίας είναι το έμψυχο δυναμικό της και σ’ αυτό πρέπει να «επενδύσουμε» πριν από όλα τα άλλα. Εχουμε και θεσμικά πλέον τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε την διάθεση συμμετοχής του κάθε συμπατριώτη, μέσα από την Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου. Η επιτροπή αυτή θα συσταθεί μέχρι το καλοκαίρι και έχουμε ανοιχτή πρόσκληση σε όποιον θέλει να συμμετάσχει, μέσω τηλεφώνου ή fax (2795360300 και 2795031855 αντίστοιχα) ή ακόμα και e-mail στο ddimitsa@otenet.gr. Βέβαια η επιτροπή μπορεί να έχει μέχρι 50 μέλη και πρέπει να συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, αλλά η συμμετοχή μπορεί να διευρυνθεί και να διευκολυνθεί με τον ορίσμό ομάδων εργασίας κατά θέμα.
Ο νέος Δήμος έχει πολλές νέες αρμοδιότητες, υποχρεώσεις και εκκρεμμότητες και -ειδικά τώρα που «στήνεται» ο Δήμος- δέν υπάρχει ο χρόνος για να ερχόμαστε σε στενότερη επαφή με τους Γορτύνιους, όπως θα θέλαμε. Γνωρίζω όμως ότι πολλά βλέματα είναι στραμμένα επάνω μας και πώς υπάρχει προσμονή και ελπίδα ότι ο νέος Δήμος θα μπορέσει να συνεισφέρει για ένα καλύτερο αύριο για την Γορτυνία. Αποτελεί τιμή για μας η εμπιστοσύνη προς το συνδυασμό μας, να είμαστε η πρώτη δημοτική αρχή του Δήμου Γορτυνίας και δεσμεύομαι ότι θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας για να ανταποκριθούμε σ’ αυτήν την τιμή, χωρίς να υπολογίζουμε το πολιτικό κόστος και χωρίς να θεωρούμε τη Δημαρχία σαν μέσο για άλλες πολιτικές επιδιώξεις. Αποκλειστικό κριτήριο για τις επιλογές μας είναι, στην πρώτη θητεία, να βάλουμε γερές βάσεις για την ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη της Γορτυνίας.

Σας ευχαριστώ.

Ευχές από το Δήμο Γορτυνίας για Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα!

Απρίλιος 22, 2011

Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα!

Η συγχώνευση τριών σχολείων σημαίνει τριπλάσια ταλαιπωρία και τριπλάσιο κόστος!

Απρίλιος 20, 2011

Με μια πρόχειρη μελέτη αποδεικνύεται ότι το κόστος μεταφοράς των μαθητών της Γορτυνίας σε ένα σχολείο αντί για τρία είναι τρεις έως τρισήμιση φορές μεγαλύτερο από αυτό που είναι σήμερα. Αν λοιπόν ισχύει το ποσό των 2500 ευρώ ως μέσο κόστος ανά μαθητή σήμερα, θα έχουμε 7500 ευρώ ανά μαθητή;
Και βέβαια κανείς δέν αναφέρεται στην ταλαιπωρία των μαθητών, όταν κάποιοι από αυτούς θα είναι καθημερινά πάνω από τρεις ώρες στους ορεινούς δρόμους της Γορτυνίας. Ο μέσος χρόνος μεταφοράς θα είναι μία ώρα καθημερινά, κατά μέσο όρο τριάντα χιλιόμετρα, καθώς θα υπάρχουν μαθητές που θα μεταφέρονται καθημερινά για πάνω από 130 χιλιόμετρα!

Τα δεδομένα φαίνονται στον πίνακα που βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο. Τα σημερινά σύνολα χιλιομέτρων και ανθρωποωρών είναι 624 και 1070. Με οποιαδήποτε εκδοχή συγχώνευσης σε ένα σχολείο γίνονται πάνω από 1800 και πάνω από 3000.

Οι αποστάσεις πρέπει να διπλασιαστούν για να συνυπολογιστεί η επιστροφή. Οι χρόνοι είναι υπολογισμένοι σε λεπτά και η μέση ωριαία ταχύτητα έχει υπολογιστεί στα 35 χλμ/ώρα.

Η τάξη μεγέθους (ο τριπλασιασμός δηλαδή) δέν αλλάζει από μικροαλλαγές στις αποστάσεις ή στον αριθμό των μαθητών, ούτε από την μέση ωριαία ταχύτητα.

Φύλλο υπολογισμού χιλιομέτρων και ανθρωποωρών (μαθητές επί λεπτά)

Ευημερία για τους ανθρώπους και όχι για τους αριθμούς!

Απρίλιος 8, 2011

Δέν μπορείς να αντιστρέψεις το ρεύμα άν δέν πας κόντρα στο ρεύμα! Και αυτό έχει κόστος! Αξίζει να το πληρώσεις άν τελικά σε ενδιαφέρουν οι άνθρωποι και όχι οι αριθμοί…
Οπως αξίζει να δημοσιεύσω κι άλλο ένα e-mail που πήρα, απάντηση στο άρθρο του κ. Πρετεντέρη στο «Βήμα της Κυριακής», που κυκλοφόρησε στις 3/4/2011 (δέν έχω βρει link).

2η Επιστολή

Ενώ η οικονομική κρίση σοβεί και είναι διάχυτη η ανησυχία για το μέλλον της χώρας σε όλα τα επίπεδα, το Υπουργείο Παιδείας οριστικοποιεί με απόφασή του τις συνενώσεις σχολείων της ελληνικής υπαίθρου. Στο Βήμα της Κυριακής της 3ης Απριλίου 2011, δημοσιεύεται σχετικό άρθρο του Γ. Πρετεντέρη που παρουσιάζει ως παραδειγματική περίπτωση εξόφθαλμης ανάγκης για συγχώνευση τρία σχολεία της ορεινής Αρκαδίας. Ο συντάκτης του κειμένου θεωρεί πως η λειτουργία τους κοστίζει πολύ ακριβά στο Ελληνικό Δημόσιο και το κλείσιμο τους συνιστά εν πολλοίς πράξη αποκατάστασης του δικαίου, κτύπημα κατά της φαυλοκρατίας που τόσα χρόνια τα διατηρούσε.
Παρεμπιπτόντως τα στοιχεία του άρθρου είναι λανθασμένα. Συγκεκριμένα παρουσιάζεται να λειτουργούν τρία γυμνάσια με 59 μαθητές και 45 καθηγητές. Η αλήθεια είναι πως α) στην Δ΄ περιοχή μετάθεσης της Αρκαδίας, όντως είναι τοποθετημένοι 45 καθηγητές, αλλά από αυτούς οι μισοί είναι αποσπασμένοι και υπηρετούν σε άλλες περιοχές β) οι μαθητές των τριών γυμνασίων είναι όντως 59, αλλά και τα τρία γυμνάσια λειτουργούν με λυκειακές τάξεις και το σύνολο των μαθητών των τριών σχολείων είναι 135.
Δεν είναι πάντως αυτή η ουσία του προβλήματος. Κατά βάση το πρόβλημα είναι πολιτικό. Πώς είναι δυνατόν σε μία έγκριτη εφημερίδα να αποδίδεται σε φαυλότητα παραγόντων, συνδικαλιστών και τοπικών κοινωνιών η λειτουργία σχολείων; Μερικές φορές φαίνεται σα να μην πιστεύουμε ότι διαβάζουμε αυτά που διαβάζουμε. Έγιναν τόσες επαναστάσεις, κύλησε τόσο αίμα, διεξήχθησαν αγώνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για να χρειάζεται να αποδεικνύουμε σήμερα και να διεκδικούμε τα αυτονόητα;
Με την ίδια λογική πρέπει να σταματήσει να παρέχεται ρεύμα στα νησιά των άγονων γραμμών του Αιγαίου, όπου ζουν πια μόνο λίγοι ξεχασμένοι γέροι και κοστίζουν πια πολύ ακριβά. Με το ίδιο σκεπτικό χρειάζεται επειγόντως να κοπούν κάθε είδους κοινωνικές παροχές, αν θεωρείται ότι στο πλαίσιο εξορθολογισμού των εξόδων του Δημοσίου είναι ασύμφορες.
Ποια χώρα στον κόσμο μπορεί να στηρίξει την ανάπτυξή της στον υδροκεφαλισμό των πόλεών της και στην ερήμωση της υπαίθρου της; Πόσο μάλλον μια χώρα, όπως η Ελλάδα που δε στηρίζει την οικονομία της στις βιομηχανίες και την υψηλή τεχνολογία της, αλλά στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής! Γιατί το κλείσιμο των σχολείων συνιστά πράξη υπονόμευσης των περιοχών είναι αυτονόητο, αλλά μάλλον χρειάζεται να γίνει και για αυτό λόγος.
Ποιοι νοικιάζουν τα λιγοστά δωμάτια των χωριών, αν όχι οι επτά, οκτώ καθηγητές που μένουν στο καθένα από αυτά; Ποιοι πάνε τα βράδια στα μισοάδεια καφενεία και στις καφετέριες όπου οι εναπομείναντες ηλικιωμένοι της επαρχίας βλέπουν από την τηλεόραση τις αποφάσεις της πρωτεύουσας να μεταβάλλουν προς το χειρότερο το δικό τους αύριο; Ποιο αντικίνητρο έχει το κράτος να προσφέρει, ώστε να παραμείνουν στα χωριά, στις οικογένειες των παιδιών που ήδη προετοιμάζονται να μετοικίσουν στην κοντινότερη πόλη, για να απαλλάξουν τα νεαρά τους μέλη από την καθημερινή μετακίνηση; Ούτε με οικονομικά κριτήρια είναι συμφέρουσα η συγχώνευση.
Η αλήθεια είναι πάντως πως δεν μπορεί τα πάντα να υπακούουν στους νόμους της προσφοράς και της ζήτησης. Ή διαθέτουμε ένα Κράτος Πρόνοιας και Δικαίου ή επιστρέφουμε σε κοινωνίες που εξυπηρετούν τα συμφέροντα ομάδων, έστω και των πολλών, αλλά πάντως σε βάρος κάποιων. Το ποιοτικό κριτήριο που κάνει την δημοκρατία να υπερέχει από τα άλλα πολιτεύματα είναι ακριβώς ότι στοχεύει στο κοινό καλό και δεν αποκλείει από αυτό κανέναν, όσα χιλιόμετρα και αν γεννήθηκε μακριά από την πρωτεύουσα. Το διακύβευμα λοιπόν στις επικείμενες συγχωνεύσεις δεν είναι τα σχολεία, αλλά η δημοκρατία μας.

Μήπως τελικά δέν μιλάμε για την εκπαίδευση;

Απρίλιος 8, 2011

Διάβασα το εξοργιστικό άρθρο του Πρετεντέρη στο Βήμα της Κυριακής και απογοητεύτηκα από την αδιαφορία των αρμοδίων (κάποιος από το Υπουργείο να απαντήσει στο ψέμα και την παραπληροφόρηση!). Πήρα όμως κάποια e-mail από ανθρώπους που ζούνε την εκπαίδευση στην ορεινή Αρκαδία. Τα δημοσιεύω γιατί δέν πιστεύω ότι είμαστε πια τόσο αδάφοροι (ή μήπως παίζεται ένα θέατρο με βρώμικα μέσα;).

Η 1η επιστολή:

Αγνοούμε πού γεννήθηκε και πήγε σχολείο ο κ. Γ. Πρετεντέρης. Πιθανότατα να φοίτησε σε κάποιο σχολείο της πόλης, κοντά στο σπίτι του και ενδεχομένως να μη χρειάστηκε ποτέ να ξυπνήσει αξημέρωτα, για να είναι παρών στο πρώτο κουδούνι. Ασφαλώς πέντε δέκα λεπτά μετά τη λήξη των μαθημάτων βρισκόταν και πάλι στη θαλπωρή του σπιτιού του χωρίς να χρειάζεται να διανύσει απόσταση 25 ή 30 χιλιομέτρων (έστω και χωρίς κυκλοφοριακό).
Διαφορετικά, αν είχε φοιτήσει σε ένα από τα τρία σχολεία της ορεινής Αρκαδίας -τη λειτουργία των οποίων αποδίδει στη φαυλοκρατία- που περιγράφει στο Βήμα της Κυριακής στο φύλλο της 3-4-2011, ίσως να το σκεφτόταν δεύτερη φορά, πριν παραβάλει την απόσταση Δημητσάνας – Λαγκαδίων με αυτή της Αθήνας με τη Γλυφάδα και δηλώσει βέβαιος πως η λειτουργία των σχολείων της ορεινής Αρκαδίας κοστίζει περισσότερο από του Ήτον στην Αγγλία!
Αναρωτιέται κανείς από πού άντλησε τα στοιχεία του ο κ. Πρετεντέρης και γιατί κανείς από το Υπουργείο Παιδείας ή από άλλο χαμηλότερο επίπεδο διοίκησης δεν μπήκε στον κόπο να του απαντήσει. Διαβάζοντας το άρθρο του ένας ανυποψίαστος αναγνώστης νιώθει ως πολίτης μένος για την κακοδιαχείριση του δημοσίου χρήματος. Γι’ αυτό χρήσιμο θα ήταν να αποκαταστήσει κανείς την αλήθεια και να κατευνάσει τη δίκαιη οργή που γεννούν τα ψεύδη του άρθρου ή πιο σωστά οι μισές του αλήθειες.
Πρώτον ο δημοσιογράφος αναφέρει ότι υπηρετούν 16 καθηγητές στο ένα σχολείο (οι τρεις με ωράριο), 15 καθηγητές στο άλλο (οι δύο με ωράριο) και 15 στο τρίτο (οι δύο με ωράριο). Υπάρχουν πράγματι 45 καθηγητές τοποθετημένοι στα τρία σχολεία. Πάνω από τους μισούς όμως είναι αποσπασμένοι και υπηρετούν σε άλλα σχολεία του νομού ή της περιφέρειας Πελοποννήσου και αλλού. Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν υπηρετούν στα τρία αυτά σχολεία. Όσοι καθηγητές μάλιστα δεν έχουν πλήρες ωράριο -και κατακεραυνώνονται για αυτό από τον δημοσιογράφο- μεταβαίνουν -συχνά με δικό τους το κόστος- σε διπλανά σχολεία ή μακρύτερα, για να συμπληρώσουν τις υποχρεωτικές τους ώρες.
Αθροίζει ακόμη σύνολο 45 καθηγητών για 59 μαθητές και σκόπιμα (;) δεν συμπεριλαμβάνει στο άθροισμα των μαθητών όσους φοιτούν στα Λύκεια των τριών σχολείων, γιατί και τα τρία γυμνάσια στα οποία αναφέρεται λειτουργούν με λυκειακές τάξεις και έχουν σύνολο μαθητών 135. Πολλά μάλιστα από τα παιδιά αυτά ξυπνούν από τις 5:30 π.μ., διανύουν απόσταση 22-30 χιλιομέτρων και άλλη τόση για την επιστροφή τους στα σπίτια τους. Συμπέρασμα; Τα πραγματικά σύνολα είναι 20-25 καθηγητές για 135 μαθητές.
Τέλος η ερμηνεία που δίνει ο αρθογράφος στο φαινόμενο είναι πώς «Φαύλοι τοπικοί παράγοντες μοίραζαν σχολεία και καθηγητές λες και τα μοίραζαν από την τσέπη τους. Φαύλοι συνδικαλιστές επιδοκίμαζαν τους φαύλους παράγοντες για να πολλαπλασιάζουν τις θέσεις εργασίας και τις άκοπες αμοιβές των συνδικαλιζομένων τους. Και καλομαθημένες στη φαυλότητα τοπικές κοινωνίες χειροκροτούσαν ένα σύστημα στο οποίο είχαν βολευτεί».
Πού να ήξερε ο μαθητής που φοιτά στο σχολείο του χωριού του, όπως είχε κάνει ο παππούς του και ο πατέρας του ότι η φοίτησή του είναι αποτέλεσμα διαφθοράς! Πού να ήξερε ο καθηγητής που ζει μακριά από τα φώτα της πόλης στο ενοικιαζόμενο δωματιάκι του χωριού στο οποίο υπηρετεί ότι χρωστάει χάρη σε φαύλους παράγοντες! Πού να ήξεραν οι τοπικές κοινωνίες πόσο ηθικά σάπιες είναι και ανέχονται να λειτουργούν σχολεία στον τόπο τους σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου! Το ένα μάλιστα από τα σχολεία αυτά, της Δημητσάνας είναι το παλαιότερο σε έτος ίδρυσης σχολείο στον ελλαδικό χώρο και των Λαγκαδίων ανήκει στην πρώτη πεντάδα, ιδρυμένο το 1868. Οι ιστορικές ρίζες απλώνονται πολύ βαθιά, τόσο βαθιά όσο και οι ρίζες της διαφθοράς.
Το άρθρο του κ. Πρετεντέρη έχει τίτλο «Ποιοι τα φάγαμε;». Με βάση το περιεχόμενό του πιο εύστοχα θα μπορούσε να τιτλοφορείται: «Κοίτα ποιος μιλάει!».

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Γορτυνίας έτους 2011

Μαρτίου 26, 2011

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Γορτυνίας έτους 2011

Στις δύο ενότητες περιλαμβάνονται:
1. Τα έργα κατά Τοπική Κοινότητα με κατανομή του 80% της ΣΑΤΑ με βάση τον πληθυσμό.
2. Τα έργα από το υπόλοιπο 20% της ΣΑΤΑ και Ιδιους Πόρους που αφορούν το σύνολο του Δήμου.

1. ΕΡΓΑ-ΜΕΛΕΤΕΣ_ΚΑΤΑΝΟΜΗ_ΣΑΤΑ_2011

2. ΕΡΓΑ-MEΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ